polityka zwrotów

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(KONSUMENT TO KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, KTÓRA ZAWIERA UMOWĘ W CELACH, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ PRZYPISANE GŁÓWNIE DO ICH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB NIEZALEŻNEJ ZAWODOWEJ).

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie towarów. Jeśli zamówiłeś kilka towarów razem i są one dostarczane osobno, okres anulowania wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej częściowej przesyłki lub ostatniej sztuki. .

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy nas poinformować ( Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG, Lily-Braun-Straße 46, 23843 Bad Oldesloe, telefon: 04531-8882244, faks: 04531-8882240, e-mail : info@hanse-baustoffe.de ) poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

Konsekwencje odwołania

Jeśli odwołasz tę umowę, zapłaciliśmy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z tego, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza oferowana standardowa dostawa przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu niniejszej umowy. Do tego spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu, dopóki nie otrzymamy zwróconego towaru lub dopóki nie przedstawisz dowodu zwrotu towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Masz towar natychmiast, a w każdym razie najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy

Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG
Lily-Braun-Strasse 46
23843 Złe Oldesloe

do zwrotu lub przekazania. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Szacuje się, że koszt wynosi maksymalnie około 100 EUR.

Ponosisz odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Przyczyny wykluczenia lub wygaśnięcia

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów o dostawę towarów nieprefabrykowanych, dla których wytworzenia decydujące znaczenie ma indywidualny wybór i ustalenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy zatem towarów:

  • które są wykonane zgodnie ze specyfikacją klienta
  • są wyraźnie dopasowane do osobistych potrzeb
  • które ze względu na swój charakter nie nadają się do zwrotu
  • może się szybko zepsuć
  • których data ważności już minęła

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy (e-mail: info@hanse-baustoffe.de )

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i wyślij go do nas.

- Na

Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG
Lily-Braun-Strasse 46
23843 Złe Oldesloe

Faks: 04531 - 888 22 40
E-mail: info@hanse-baustoffe.de

Niniejszym odstępuję/my* od zawartej przeze mnie/nas* umowy na zakup następujących towarów

Informacje o towarach :

Ilość / nr art. i nazwa:

Zamówiono dnia:

Otrzymano w:

Nr zamówienia/Nr faktury:

Całkowita cena zwracanego towaru:

Twoje dane osobowe:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Data:

Podpis konsumenta:

(wymagane tylko w przypadku wysłania powiadomienia pocztą)

* Niepotrzebne skreślić